top of page

מתפקדים ומשפיעים

יאיר טרצ'יצקי

התפקדות למפלגת העבודה מאפשרת לכם לקבוע את זהות היו"ר, הרכב הרשימה לכנסת והדרך. תמורת 70 ש"ח לשנה, אתם יכולים לחזק את השפעתכם. לאחר מילוי הטופס תועברו לאתר ההתפקדות של המפלגה

bottom of page